top of page
levelfix.CMYK.25.02.png

PRODUKTINFO

Produktfördelar og användningar
 
 • Ersätter klossar och kilar

 • Snabb och exakt invägning

 • Nivåmarkeringar på 10, 15 och 20 mm från toppen av skruvhuvudet

 • Justerbar från 5-35 mm i höjd

 • Magnetisk montagehylsa förenklar iskruvningen

 • Enkel att efterjustera med speciell justernyckel

 • Bättre isolering och tätning

 • Inga köldbryggor

 • Samma skruv används i både betong och trä

 • Invägning av fönster och dörrar

 • Mothåll bakom karmar och låskistor på dörrar

 • Stöd för trösklar och smygar

TM

SNABB OCH EXAKT FÖNSTERMONTERING
Väd är nivåskruven Levelfix
Play Video

TM

SÅ ANVÄNDER DU NIVÅSKRUVEN LEVELFIX