vaterskruen.CMYK.WB.R.19.09.18.png

OM VATERSKRUEN

VATERSKRUEN® og LEVELFIX™ er varemerker for en patentert skrue for rask og presis vindusmontering.

 

Den første utviklingen av denne skruen startet i 2010 av to norske byggmestere ved navn Øyvind Brochmann og Paul Arne Nesbø. Senere ble det meddelt patent i Norge og andre utvalgte land.

 

I 2012 startet Øyvind og Paul Arne opp firmaet Vaterskruen AS med tilhold på Hagan i Nittedal, der Øyvind er daglig leder og Paul Arne er salgssjef. Det er dette firmaet som nå produserer og importerer denne skruen med tilhørende monteringsverktøy.

VATERSKRUEN® selges gjennom utvalgte forhandlere og distributører i flere land. I Norge er den kjent under navnet VATERSKRUEN®, og i andre land brukes navnet LEVELFIX™.

Flag of Sweden
  • YouTube - svarte sirkelen
  • Facebook - svarte sirkelen
  • Instagram - svarte sirkelen
  • Linkedin - svarte sirkelen

Vaterskruen AS         Åsheimgrenda 43          1481 HAGAN          Norway          post@levelfix.no
Copyright 2019      Vaterskruen AS window installation, vindusmontering, ikkunan asennus, Fenstermontage, fönstermontering